Saako työnantaja asettaa itselleen sijaisen?

Työnantajalla on oikeus asettaa toinen henkilö edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä. Työnantaja on kuitenkin vastuussa siitä vahingosta, jonka työnantajan sijainen virheellään tai laiminlyönnillään työntekijälle aiheuttaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.