Voinko tulla siirretyksi toisen työnantajan käyttöön?

Työnantaja ei voi pakottaa sinua siirtymään toisen työnantajan käyttöön. Voit toki suostua siirtotyöntekijäksi. Jos suostut siirtoon, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoasi sekä ne työnantajalle velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Mm. palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuuksista huolehtiminen säilyvät sinut siirtävällä työnantajalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.