Milloin on kysymyksessä työsuhde?

Työsopimuslaki soveltuu, jos työsuhteen tuntomerkit täyttyvät. Lakia sovelletaan sellaiseen sopimukseen, jonka perusteella työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Vaikka vastikkeesta ei ole sopimuksessa sovittu, pidetään suhdetta työsuhteena, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi ilman palkkaa.

Työsuhteen edellytys työnantajan johdon ja valvonnan alaisena tehdystä työstä ei tarkoita sitä, etteikö työntekijän kotona tai muuten etätyönä tehtyä työtä voitaisi pitää työsopimuslain tarkoittamana työsuhteena. Työsopimuslain soveltamista ei estä yksistään sekään, että työ tehdään pääasiassa työntekijän omilla välineillä tai koneilla.

Nopeaa apua lakiasioihin.