Onko työsopimus pakko tehdä kirjallisesti?

Työsopimukselle ei ole asetettu tiukkaa muotovaatimusta. Työsopimuksen voi yhtä hyvin tehdä sähköisesti tai suullisesti kuin kirjallisestikin. Kirjallinen muoto on suotavaa, jotta voidaan helpommin osoittaa se, mistä työsuhteessa on sovittu. Työntekijän kannattaa yleensä vaatia kirjallista työsopimusta.

Vajaavaltaiseksi julistettu sekä henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, voivat itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 18-vuotiaan oikeudesta tehdä työsopimus on kirjoitettu erikseen kohdassa nuori työntekijä.

Nopeaa apua lakiasioihin.