YT-neuvotteluilla eli yhteistoimintaneuvotteluilla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välisiä neuvotteluja. Neuvottelun aiheena ovat yleensä työvoiman vähentämistä ja työoloja koskevat muutokset. Neuvotteluissa osapuolilla on yleensä kummallakin omat edustajansa. Työntekijöitä edustaa luottamusmies tai luottamusvaltuutettu, jotka on valittu työntekijöiden keskuudesta. Yhteistoimintaneuvotteluja säätelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä.

YT-neuvotteluja täytyy käydä, jos yrityksellä on työsuhteessa säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Pienemmätkin yritykset voivat neuvotella, mutta laki ei velvoita siihen.

Työnantajalla on velvollisuus neuvotella työntekijöidensä edustajien kanssa, kun työnantajalla on suunnitelmissa vähentää henkilöstöä taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Neuvotteluvelvollisuus koskee myös niitä työvoiman vähennyksiä, joiden taustalla on työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyt. (Katso artikkeli Mitä tarkoitetaan taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla?)

YT-neuvotteluvelvollisuus syntyy, vaikka suunnitelmissa olisi vain yhteen työntekijään vaikuttavat muutokset. Kyseeseen voi tulla irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset.

Nopeaa apua lakiasioihin.