Ulkomailla tehty rikos voi tulla esitutkintaan Suomessa. Ensimmäisenä dellytyksenä on, että rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia. Jos rikos on suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän alla, myös esitutkinta voidaan tällöin suorittaa.

Ulkomailla tehty rikos

Suomessa tapahtuneiden rikosten lisäksi Suomalaisessa aluksessa tapahtuneisiin rikoksiin voidaan yleensä soveltaa Suomen lakia. Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, joka on kohdistunut Suomeen sovelletaan myös useimmissa tapauksissa Suomen lakia. Myös virka- ja sotilasrikoksiin voidaan soveltaa yleensä Suomen lakia, vaikka ne olisivat tapahtuneet Suomen ulkopuolella.

Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, joka on kohdistunut Suomen kansalaiseen, suomalaiseen yhteisöön, säätiöön tai muuhun oikeushenkilöön taikka Suomessa pysyvästi asuvaan ulkomaalaiseen, sovelletaan Suomen lakia, jos teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia. Jos rikos on tehty millekään valtiolle kuulumattomalla alueella, rangaistavuuden edellytyksenä on, että teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Kun rikos kuuluu Suomen rikoslain soveltamisalan alle

Esitutkintaviranomainen voi tutkia ulkomailla tehdyksi epäillyn rikoksen jos esitutkinnan toimittaminen Suomessa on tutkinnallisista syistä ja rikosvastuun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä on siis rikoslain soveltamisalavaatimuksen lisäksi toinen edellytys.

Jos ulkomailla tapahtuneen rikoksen tutkinta edellyttää valtakunnansyyttäjän syytemääräystä, syyttäjä päättä esitutkinnan aloittamisesta.

Mailla on keskinäisiä sopimuksia rikoksen tutkinnan tehostamiseksi. Sopimus voi koskea esim. rikoksesta epäillyn kiinniottamista ja luovuttamista tutkivaan valtioon.

 

rikoslaki

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.