Mikä on velkajärjestelyn sisältö?

Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Yleensä maksuohjelma vahvistetaan kullekin velalliselle erikseen. Mainitun ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii velallinen tai selvittäjä.

Kanssavelallisille, jotka ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa vakuusvelasta ja jotka ovat hakeneet velkajärjestelyä yhdessä, voidaan vahvistaa vakuusvelan osalta yhteinen maksuohjelma. Tämä koskee siis vain velkaa, jonka vakuutena useilla velallisilla on kiinni varallisuutta. Jos kanssavelalliset ovat hakeneet velkajärjestelyn yhdessä, eikä hakemuksen kohteena ole yhteisvastuullinen vakuusvelka, niin tilannetta arvioidaan toisella tavalla. Tällöin maksuohjelmassa otetaan huomioon se osa kunkin velasta, joka hänen osalleen tulee, kun velka jaetaan velallisten taloudellisen aseman mukaisessa suhteessa. Velallisen taloudellisella asemalla tarkoitetaan velallisen varojen ja viiden vuoden maksuohjelmalla saatavan kertymän suhdetta velallisen velkoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.