MIKÄ ON YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY?

Kun henkilö ajautuu tilanteeseen, jossa veloista selviäminen on mahdotonta tai epätodennäköistä suuren velkamäärän vuoksi, on henkilöllä mahdollisuus hakea yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyyn haettaessa maksukyvyttömyyden tulee johtua olosuhteiden muutoksesta, ja maksukyvyn tulee olla olennaisesti heikentynyt siten, että velallinen ei kykene parantamaan sitä. Maksukyvyn heikentymisen syy ei saa johtua velallisesta. Hyväksyttävinä syinä pidetään sairautta, työttömyyttä, työkyvyttömyyttä tai muuta sellaista olosuhteiden muutosta, johon velallinen ei ole itse voinut vaikuttaa. Ennen yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeutumista tulee selvittää, voiko asiaa ratkaista muilla keinoin. Velallisen tulee ennen velkajärjestelyyn hakemista selvittää, että pääseekö hän velkojien kanssa sovintoratkaisuun velkojen järjestelemisessä. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä velat järjestellään uudelleen ja maksutaakkaa helpotetaan. Tarkoituksena yksityishenkilön velkajärjestelyssä on, että velallinen kykenee maksamaan velat hallitusti ja taloudellinen tilanne saadaan vakaalle pohjalle. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn kysytään suostumus velkojilta. Järjestelyn päättyessä velkoja antaa osan veloista anteeksi.

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä tehdään maksuohjelma yleensä 3-5 vuodeksi, jonka aikana velkoja maksetaan maksukyvyn mukaisesti. Pienituloisen on mahdollista saada ns. nollaohjelma, jossa velkoja maksetaan, jos tulot kasvavat viiden vuoden aikana ja jos tulot eivät kasva, velkojakaan ei tarvitse maksaa. Maksuohjelman päätyttyä maksamatta jääneet velat annetaan anteeksi. Käräjäoikeus voi määrätä omaisuuden myynnistä ja maksuohjelma yleensä raukeaa, jos et myy määrättyä omaisuutta. Päätöksen velkajärjestelystä tekee käräjäoikeus ja yleensä velkajärjestely myönnetään, kun velkoja on yritetty maksaa ulosoton kautta. Velkajärjestelyyn voi hakea, vaikka velat eivät ole ulosotossa, mutta yleensä ulosotto pysäyttää velkakierteen ja selkiyttää tilannetta.

OMAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN VELKAJÄRJESTELYSSÄ

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä perusturvaan kuuluva omaisuus on mahdollista säilyttää, mutta perusturvaan kuulumaton omaisuus on myytävä ja varat tilitetään maksuohjelman mukaisesti velkojille. Perusturvaan kuuluva omaisuus on kohtuuhintainen ajoneuvo, omistusasunto ja tulonhankkimiseen kuuluva omaisuus. Ajoneuvon säilyttämisessä huomioidaan esimerkiksi terveydelliset syyt ja muut henkilökohtaiset syyt. Ajoneuvon kuluja ei hyväksytä menoina maksuvaralaskelmissa. Vakituisessa käytössä oleva omistusasunto on mahdollista säilyttää Perusturvaan ei kuulu esimerkiksi vene, asuntoauto, kesämökki eikä pörssiosakkeet. Vakuusvelka on usein hyvin turvattu ja omistusasunnon säilyttämisessä velkajärjestelyä hakevan on pystyttävä maksamaan tietty määrä vakuusvelkoja ja vakuudettomia velkoja. Asunnon säilyttämiseksi on pystyttävä maksamaan vakuudettomia velkoja vähimmäiskertymän verran. Vähimmäiskertymä on määrä, jonka 5 vuotta kestävä maksuohjelma tuottaisi vakuudettomille velkojille.

18.6.2024

Nopeaa apua lakiasioihin.