Kuka voi päästa yksityishenkilön velkajärjestelyyn?

Oletko joutunut tilanteeseen, jossa velkasi ovat ylittäneet maksukykysi? Tiesitkö, että Suomessa on mahdollista päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jossa tuomioistuimen avustuksella suunnitellaan velkojen yksilöllinen maksuohjelma.

Velkajärjestely tulee kysymykseen vain, jos vapaaehtoista sovintoratkaisua ei ole saatu aikaan. Velkajärjestely on velallisen kaikkia velkojia koskeva maksukyvyttömyysmenettely, joka syrjäyttää velalliseen kohdistettavissa olevan pakkotäytäntöönpanon, konkurssin ja ulosoton. Velkajärjestelystä päättää tuomioistuin.

Maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi tuomioistuin voi halutessaan määrätä hänen velkojaan koskevista järjestelyistä ja vahvistaa hänelle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman.

Velkajärjestely voidaan myöntää maksukyvyttömälle velalliselle, jos maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi. Maksukyvyttömyyden on täytynyt aiheutua pääasiallisesti ilman velallisen omaa syytä. Velkajärjestelyyn on mahdollista päästä myös, jos velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen määrä suhteessa velallisen maksukykyyn.

Velkajärjestely tulee vireille velallisen hakemuksesta. Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat myös hakea velkajärjestelyä yhdessä. Velkajärjestely voidaan myöntää henkilölle, jolla on kotipaikka Suomessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.