Joskus käy niin, että alaikäinen aiheuttaa ajattelemattomuuttaan vahinkoa. Miten korvausvastuu tällöin menee?

Yleensä alle kahdeksantoista -vuotias korvaa vahingosta vain sen määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Jos esimerkiksi lapsi aiheuttaa suurelle, kansainväliselle kauppaketjulle miljoonavahingot, niin on selvää, ettei lasta voida velvoittaa korvaamaan tuota vahinkoa täysimääräisesti. Ei edes yhdessä vanhempiensa kanssa. Osapuolten varallisuuserot ovat niin suuret, että korvausta täytyy kohtuullistaa järkeviin mittoihin. Toinen asia tietysti olisi, jos lapsi olisi vaikkapa perinyt miljardeja euroja ja aiheuttanut tuon miljoonavahingon täysin tahallisesti. Tällöin hänen tulisi todennäköisesti korvata aiheuttamansa vahinko täysimääräisesti. Käytännössä kauppaliikkeet ovat varautuneet vahinkotilanteisiin hyvin kattavin vakuutuksin ja myös alaikäisen lapsen vanhemmilla on yleensä voimassaoleva kotivakuutus, josta korvaus suoritaan.

Laki antaa myös mahdollisuuden joustaa mielisairaan, vajaamielinen tai muuten sieluntoiminnaltaan häiriintyneen korvausvelvollisuuden määrästä. Tällaisen henkilön tulee suorittaa korvausta siltä osin, kuin se hänen tilaansa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Silloin tällöin joku vahingonaiheuttaja ja korvausvastuuseen joutunut on pyrkinyt mainitulla perusteella vapautumaan häntä kohdanneesta korvausvastuustaan, vaikka hänellä ei ole sanotunlaista häiriötä ollutkaan. Tästä syystä lakiin on otettu myös määräys, jonka mukaisesti tilapäistä sieluntoiminnan häiriötä, johon vahingon aiheuttaja on saattanut itsensä, ei kuitenkaan yksistään voida pitää korvausvelvollisuutta vähentävänä perusteena.

Nopeaa apua lakiasioihin.