Joskus voi käy niin, että alaikäinen aiheuttaa ajattelemattomuuttaan vahinkoa. Tällöin on mietittävä korvausvastuuta ja sen syntymistä. Yleensä alle kahdeksantoista -vuotias korvaa vahingosta vain sen määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Laki antaa myös mahdollisuuden joustaa mielisairaan, vajaamielinen tai muuten sieluntoiminnaltaan häiriintyneen korvausvelvollisuuden määrästä. Tällaisen henkilön tulee suorittaa korvausta siltä osin, kuin se hänen tilaansa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Silloin tällöin joku vahingonaiheuttaja ja korvausvastuuseen joutunut on pyrkinyt mainitulla perusteella vapautumaan häntä kohdanneesta korvausvastuustaan, vaikka hänellä ei ole sanotunlaista häiriötä ollutkaan. Tästä syystä lakiin on otettu myös määräys, jonka mukaisesti tilapäistä sieluntoiminnan häiriötä, johon vahingon aiheuttaja on saattanut itsensä, ei kuitenkaan yksistään voida pitää korvausvelvollisuutta vähentävänä perusteena.

Lähde §: vahingonkorvauslaki

Lue lisää alaikäisen vastuusta aiheuttamastaan vahingosta.

Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 02.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.