Välitön vero

Välittömät verot ovat sellaisia, jotka peritään suoraan verovelvollisesta. Välittömiä veroja ei voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta, vaan ne jää aina verovelvollisen itsensä maksettavaksi. Välittömiä veroja ovat mm. tulovero ja pääomavero.

Välillinen vero

Välilliset verot ovat sellaisia, jotka verovelvollinen voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta. Näin ollen, verovelvollinen voi vähentää maksamansa verot omilta asiakkailtaan saamista verotuloista. Välilliset verot jää aina lopputuotteen käyttäjän maksettavaksi. Välillisiä veroja ovat esim. arvonlisävero.

Nopeaa apua lakiasioihin.