Asunto-osakkeiden, kuten valmiin uuden asunnon ja käytetyn asunnon kaupasta sääntelee asuntokauppalaki. Asuntokauppalain tarkoituksena on määritellä asunto-osakkeiden ja muiden hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa sekä suojata ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa asunnon rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalaissa kaupan kohteena olevat asunnot on jaettu kolmeen eri ryhmään. Näitä ovat rakentamisvaiheen uusi asunto, valmis uusi asunto ja käytetty asunto. Ryhmittely pohjautuu lähinnä asunnon tyyppiin, mutta vaikutusta on myös myyjän ja ostajan välisellä suhteella.

Valmiin uuden asunnon kauppa on yksi asuntokauppalaissa säädetyistä kaupoista

Valmiilla uudella asunnolla tarkoitetaan sellaisen asuntoyhteisön osuutta, jonka yhteisön kaikki huoneistot on hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen kuin niitä on tarjottu ostettavaksi kuluttajille. Valmis uusi asunto on näin ollen uusi ja sen on yleensä ostettu rakennus- tai suunnitteluvaiheessa.

Valmiin uuden asunnon kauppa

Valmiin uuden asunnon kauppa on kyseessä silloin, kun perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunto-osakkeen sellaisesta kiinteistöosakeyhtiöstä, jossa yhtiön rakennuksissa on tai tulee olemaan enintään kolme asuinhuoneistoa ja tämä myy asunnon rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavana. Valmiin uuden asunnon kaupasta on kyse myös silloin, kun asuntokaupan elinkeinonharjoittaja muuten kuin edellä mainituissa tilanteissa myy tosiasiallisesti uuden asunto-osakkeen käyttöön otettavaksi ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Tällöin kuitenkin asunnon on oltava tosiasiallisesti käyttämätön.

Valmiin uuden asunnon kauppaan liittyvät säännökset ovat päteviä myös silloin, kun asunnon kaupan yhteydessä myydään osake tai osuus, joka antaa oikeuden hallita asumiseen läheisesti liittyviä tiloja, kuten esimerkiksi asuinrakennusten yhteydessä olevia autotalleja tai varastotiloja.

Lue lisää uuden asunnon virheistä ja seuraamuksista.

Suomen Juristit Oy
28.11.2019

Nopeaa apua lakiasioihin.