Veroilmoitus on annettava jokaisen verovelvollisen määräajassa verohallinnolle. Vero määrätään pääsääntöisesti maksettavaksi veroilmoituksessa annettujen tietojen perusteella.

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen maali-huhtikuussa. Henkilöverotuksessa ilmoitus lähetetään kaikille henkilöasiakkaille ja kuolinpesille. Veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos esitäytettyyn ilmoitukseen ei ole lisättävää tai korjattavaa. Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen voi saada hakemuksesta erityisistä syistä. Verohallinto voi pidentää aikaa, jos hakemus on toimitettu ennen viimeistä palautuspäivää.

Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, sää saatu veropäätös voimaan. Jos muutoksia esitetään, verohallinto tekee uuden verotuspäätöksen, jonka saa usein elo-lokakuussa.

Yrityksen veroilmoitus

Veroilmotuksen jättämiseen ovat velvollisia myös yritykset. Ilmoitus on jätettävä olipa kyseessä yritysmuodosta riippumatta. Veroilmoituksen voi useimmissa tapauksissa antaa yhteisöjen veroilmoituspalvelussa.

http://www.vero.fi/fi-FI/YSTI

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.