Verosuunnittelun raja on välillä häilyvä. Verosuunnittelulla pyritään arvioimaan ja ottamaan huomioon etukäteen suunnitellun toimenpiteen veroseuraamuksia.  Yritysverotus tapahtuu kussakin valtiossa oman verolainsäädännön mukaisesti, sillä tämä on alue, joka Europan Unioni on jättänyt harmonisoimatta. Tämän takia valtioissa saattaa olla hyvin erilaisia verosäännöksiä.

Erilaisuudet verosäännöksissä luo puitteet verosuunnittelumahdollisuuksille. Kansainvälisessä verosuunnittelussa tavoitteena on moninkertaisen verotuksen välttäminen, joka on hyväksyttävä tavoite. Raja, jolloin verosuunnittelu muuttuu laittomaan veronkiertoon, on suhteellisen epäselvä.

Koska EU:n perusperiaatteisiin, sekä keskeisiin tavoitteisiin kuuluu sisämarkkinoiden vapaa liikkuvuus tavaroiden, henkilöiden, palveluiden sekä pääomien kesken, sekä esteiden poistaminen jäsenvaltioiden välillä, tämä asettaa merkittäviä haasteita verotukselle. Perussääntönä on, että EU:n sisämarkkinaa rajoittava verotus on perusperiaatteiden vastainen.

Koska EU on jättänyt yritysverotuksen harmonisoimatta tämä luo sekä rajoitteita että mahdollisuuksia rajat ylittävälle toiminnalle. EU:n sisällä on hyvin erilaisia verosäännöksiä ja verosuunnittelu, joka perustuu valtioiden verojärjestelmien eroihin, on vain tiettyyn rajaan asti EU-oikeuden näkökulmasta hyväksyttävää. Verosuunnittelun ja veronkierron ero on usein epäselvä, sillä EU:n perusperiaatteisiin kuuluu verovelvollisen oikeus vapaasti valita jäsenvaltio toiminnalleen, jossa verotus on edullisinta.

EU-tuomioistuin ensimmäisen kerran selvensi, C-255/02 Halifax tapauksessa, että oikeustoimi, jonka keskeinen tavoite on verojen välttäminen, on EU-oikeuksien vastainen. EU-tuomioistuimen käytäntö on, että verosuunnitteluun pitäisi puuttua vain puhtaasti keinotekoisiin järjestelyihin, jotka ovat tarkoitettu kiertämään normaalisti maksettavaa veroa.

Keinotekoisella järjestelyllä tarkoitetaan toimintaa, joka ilman taloudellista todellisuuspohjaa on järjestetty puhtaasti verojen välttämiseksi. Yhtiöiden veronkiertotoimintaan voidaan puuttua esimerkiksi silloin, jos on kyseessä pelkkä postilaatikkoyhtiö tai bulvaani.

Verovelvolliselle on annettava mahdollisuus osoittaa, että yrityksen sijoittaminen ulkomaille on verojen minimoinnin lisäksi sekä liiketaloudellisista syistä toteutettu ja että, ulkomailla tosiasiassa harjoitetaan taloudellista toimintaa. Verojen minimointi sekä kierto ei saa olla järjestelyiden pääasiallinen tavoite.

Lue lisää www.vero.fi


Suomen Juristit Oy
20.1.2016
(Päivitetty 2.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.