Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

Liikehuoneiston vuokrausta koskeva laki ja asuinhuoneiston vuokrausta koskeva laki ovat pitkälti samansisältöisiä ja pääperiaatteiltaan hyvin samankaltaisia. Liikehuoneiston vuokrauksessa on omia erityispiirteitään, mitä asuinhuoneiston kohdalla ei ole. Liikehuoneiston vuokrauksessa esimerkiksi vuokraoikeuden siirto on mahdollista liikkeen luovutuksen yhteydessä lähtökohtaisesti ilman vuokranantajan lupaa. Tätä oikeutta ei ole, jos siitä on vuokrasopimuksessa nimenomaisesti sovittu toisin tai vuokranantajalla muutoin on perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

Liikehuoneiston vuokrauksessa vuokralaisen irtisanomissuoja on heikompi kuin asuinhuoneiston osalta. Asuinhuoneistossa irtisanomisaika siinä tapauksessa, että vuokranantaja suorittaa irtisanomisen, on kuusi kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Liikehuoneiston osalta irtisanomisaika on aina kolme kuukautta, mikäli vuokranantaja irtisanoo sopimuksen. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona irtisanomisilmoitus on toiselle osapuolelle toimitettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.