Mitä maanvuokrauksella tarkoitetaan?

Maanvuokrauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle tietynsuuruista maksua vastaan. Mikäli vuokranantaja siirtää oikeutensa vuokra-alueeseen, niin myös uutta oikeuden omistajaa pidetään vuokranantajana.

Maanvuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja sopijapuolten tulee allekirjoittaa se. Maatalousmaata tai muuta erikseen laissa määriteltyä maata vuokrattaessa voidaan vuokrasopimus kuitenkin tehdä suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta.

Kirjalliseen sopimukseen tulee ottaa kaikki sopimusehdot. Mikäli jotakin ehtoa ei ole sopimuksessa, niin se on mitätön. Myös kaikki sopimusta koskevat muutokset, lisäykset tai esimerkiksi vuokraoikeuden siirto tulee tehdä kirjallisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.