Tontinvuokraus on eräs maanvuokrauksen erityismuoto. Tontinvuokraus on aina tehtävä määräaikaisena, jolloin vähimmäisvuokra-aika on 30 vuotta ja enimmäisaika 100 vuotta. Mikäli vuokrasopimuksesta ei käy ilmi määräaikaa, katsotaan vuokrasopimus tehdyksi kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Sopimus on rekisteröitävä samoin kuin sopimuksen myöhemmät muutokset ja sen täydennykset. Muu maanvuokra kuin tontinvuokra on yleensä mahdollista tehdä myös toistaiseksi.

Tontinvuokrauksesta on kyse silloin, kun maa-aluetta vuokrataan jollekin taholle asuinkäyttöön. Tontinvuokraus voidaan tehdä vain tiettyjen maa-alueiden kohdalla. Näitä ovat tontti- tai maarekisteriin merkityt rakennustontit sekä rakennuskaava-alueella itsenäisiksi kiinteistöiksi erotetut rakennuspaikat.

Tontinvuokraoikeus on vuokramiehen vapaasti luovutettavissa riippumatta vuokranantajasta. Lisäksi tontinvuokraoikeus on perinnöllinen ja siirrettävissä myös testamentilla. Poikkeavat ehdot ovat lain perusteella mitättömiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.