Oikeus purkaa maanvuokrasopimus on tietyissä tilanteissa sekä vuokralaisella, että vuokranantajalla. Tämä artikkeli keskittyy vuokralaisen oikeuteen purkaa maanvuokrasopimus. Kun vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen, vuokrasuhde päättyy välittömästi. Tämä tarkoittaa, että sopimusvelvoitteet lakkaavat.

Oikeus purkaa maanvuokrasopimus — perusteet

Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokra-aluetta ei luovuteta vuokralaiselle sovittuna ajankohtana. Purkuoikeus vuokralaisella on myös silloin, jos sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen päätös tai määräys estää tai vaikeuttaa vuokra-alueen käyttämistä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Lisäksi edellytetään, ettei vuokranantaja ole ilmoittanut tästä vuokralaiselle eikä vuokralainen ole muutoinkaan tästä tiennyt.

Vuokralainen voi purkaa sopimuksen myös silloin, kun vuokra-alue ei luovutushetkellä ole sopimuksenmukaisessa kunnossa. Jos kunnosta ei ole sovittu, on alueen oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Vuokralainen voi purkaa maanvuokrasopimuksen myös silloin, kun vuokranantaja, joka on sitoutunut saattamaan vuokra-alueen määrättyyn kuntoon tai pitämään sen määrätyssä kunnossa, laiminlyö täyttää sitoumuksensa.

Useimmissa tilanteissa purkuoikeuden käytön edellytyksenä on lisäksi, että vuokranantajaa on kehotettu korjaamaan puutteellisuus, mutta vuokranantaja ei määräajassa korjaa puutetta tai puutetta ei voi korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö puutteellisuuden korjaamisen, voi vuokralainen purkamisen sijaan korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella.

Purkuoikeutta voi käyttää vain jos purkuperusteella on olennainen merkitys

Vuokralaisen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että purkamisen perusteena olevalla seikalla on vuokralaiselle olennainen merkitys. Olennaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon vuokrasopimuksen kohde, vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen sovittu kestoaika ja muut olosuhteet.

Nopeaa apua lakiasioihin.