Vuokranantajan oikeus näyttää asuntoa perustuu huoneenvuokralakiin. Vuokranantajalla on oikeus näyttää asuntoa, mutta se pitää tehdä vuokralaiselle sopivana aikana.

Vuokranantajan oikeus näyttää asuntoa

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuna olevaan asuntoon, jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa. Vuokranantaja on siis oikeutettu näyttämään asuntoa uudelle ostaja- tai vuokraajaehdokkaalle. Tällaiset asuntonäytöt siis on vuokranantajalle sallittuja tehdä, mutta nekin vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokranantaja ei voi omavaltaisesti mennä huoneistoon pitämään asuntonäyttöä. Huoneistossa vierailusta on aina ilmoitettava vuokralaiselle ja kysyttävä sopivaa aikaa, jolloin huoneistossa voidaan käydä. Vuokralainen ei voi perusteettomasti kieltää käymästä asunnossa sillä perusteella, että mikään aika ei sovi. Vuokralaisen on siis löydettävä sopiva aika, jolloin huoneistoon voidaan käydä tutustumassa.

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuna olevaan huoneistoon myös sen kunnon ja hoidon valvomista varten. Tällaisessa tilanteessa vuokralaisen on viivytyksettä ja sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Huoneenvuokralain sanamuoto on se, että”vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja huoneistoon”. Vuokranantaja ei siis saa näissääkän tilanteissa ”mennä” asuntoon, vaan vuokralaisen on ”päästettävä” vuokranantaja sinne. Jos on käsillä pakkotila eikä vuokralaista tavoiteta välittömästi, vuokranantaja saa mennä asuntoon ilman vuokralaisen suostumusta. Yleispätevä ohje on, että tulipalon sammuttamiseen ei tarvita kenenkään lupaa.

Vuokranantajan tulee aina huolehtia siitä, ettei vuokralaiselle aiheudu suurempaa haittaa tai häiriötä kuin asunnossa käymisen suorittamiseksi on välttämätöntä.

Nopeaa apua lakiasioihin.