Vuokratontti on yleensä asuntotarkoitukseen vuokrattavaa sopimuksessa määritettyä maa-alue. Asemakaava-alueella rakennuskorttelissa oleva tonttirekisteriin tai maarekisteriin merkitty rakennustontti ja rakennuskaava-alueella oleva itsenäiseksi kiinteistöksi erotettu rakennuspaikka voidaan luovuttaa vuokralle asuntotarkoitukseen tontinvuokraoikeuksin.

Tontinvuokrasopimuksessa on mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin.

Vuokratontti on rekisteröitävä

Tontinvuokrasopimus on vuokramiehen tai hänen sijastaan ja kustannuksellaan vuokranantajan hakemuksesta rekisteröitävä. Jos tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiä ole haettu 1 kk:n kuluessa sopimuksen allekirjoittamispäivästä taikka jos rekisteröinti evätään, on sopimus rauennut.

Vuokraoikeus on siirrettävissä toiselle ilman vuokranantajan suostumusta. Tontinvuokraoikeus on perinnöllinen ja siitä voidaan määrätä testamentilla.

Määräaikainen sopimus

Tontinvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, vähintään kolmeksikymmeneksi ja enintään sadaksi vuodeksi. Jos määräajasta ei ole mainintaa on tontinvuokrasopimuksen pituut 30v. Jos vuokraa vaaditaan soviteltavaksi on ratkaisussa otettava huomioon käypä vuokrataso, tontin käyttötapa, tontin arvo ja muut vuokran määrään vaikuttavat seikat.

Mitä tapahtuu vuokrasuhteen päättyessä?

Vuokranantaja on yleensä velvollinen suorittamaan lunastukse tontilla olevista rakennuksista, puista ja pensaista sekä pysyvään käyttöön tarkoitetuista laitteista ja laitoksista jos nämä vuokrasuhteen päättyessä siirtyvät vuokranantajan omistukseen. Lunastusvelvollisuus ei käsitä ilmeisiä ylellisyyslaitteita eikä laitteita tai laitoksia, joita on käytetty muuhun kuin vuokrasopimuksen tarkoitukseen.

Lunastusta suoritetaan se määrä, mihin lunastettava omaisuus vuokrasuhteen päättymisen ajankohta paikkakunnalla käyvän hinnan mukaan arvioidaan siinä kunnossa missä se silloin on. Jos rakennuksia, laitteita ja laitoksia voidaan edelleen käyttää entiseen tarkoitukseensa, on arvioinnissa lisäksi otettava huomioon niiden tuotto.

Nopeaa apua lakiasioihin.