Vuokravakuuden pidättäminen on mahdollista vain siihen rahamäärään saakka, mikä turvaa vuokranantajan saatavat. Ylimenevä osa on palautettava vuokralaiselle.

Vuokravakuuden pidättäminen

Vuokravakuuden pidättäminen pitää aina perustua johonkin oikeaan vuokranantajan saatavaan. Vuokranantaja ei saa pidättää vuokravakuutta ns. ”varmuuden vuoksi”. Vuokravakuus on palautettava vuokralaiselle tai muulle vakuuden asettajalle sen jälkeen, kun edellytyksiä vuokravakuuden pidättämiselle ei enää ole. Vakuus on palautettava vuokralaisen sitä vaatiessa.

Kun vuokrasuhde päättyy tai vakuuden määräaika on muutoin kulunut, vuokranantajan on palautettava vakuus nimenomaan vakuuden antajalle. Vuokravakuuden asettaja voi olla vuokralainen tai joku muukin henkilö. Jos vuokravakuuden on vuokralaisen puolesta asettanut toinen henkilö, pitää vakuus palauttaa vuokralaisen sijasta siis kyseiselle vakuuden asettaneelle henkilölle.

Vuokravakuus on palautettava täysi määräisenä, jos vuokralainen on hoitanut kaikki ne velvoitteensa, joiden turvaamiseksi vuokravakuus on asetettu. Vakuuden asettamisesta pitää sopia vuokrasopimuksessa ja samassa yhteydessä on sovittava, mitä velvollisuutta varten vakuus asetetaan. Vakuus voidaan asettaa vuokralaisen kaikkien velvollisuuksien täyttämiseksi. Samalla vakuus voidaan asettaa myös esim. pelkästään vuokran maksun turvaamiseksi. Vuokranantaja saa siis pidättää vakuudesta sen osan, joka kattaa hänen saatavansa.

Kun vakuus on annettu vuokralaisen kaikkien velvoitteiden täyttämisestä, vuokranantaja on voi pidättää vakuuden tai osan siitä esim. sen vuoksi, että huoneistoa on vuokralaisen jäljiltä kunnostettava. Jos vuokravakuus sen sijaan on asetettu pelkästään vuokran maksamisen vakuudeksi, on vakuus palautettava sen jälkeen, kun kaikki vuokrat on maksettu. Tällaisissa tilanteissa osapuolet voivat myös sopia siitä, että viimeiset vuokrat katetaan vakuudella.

Vuokravakuuden osan pidättäminen

Jos vakuus kattaa myös huoneiston hoidon laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon korvaamisen, kuten se yleensä tekee, vuokranantajalle on annettava kohtuullinen aika tarkastaa huoneisto vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. Jos huoneistossa on vuokralaisen jäljiltä havaittavia puutteita, vuokranantaja saa pidättää vuokravakuudesta sen osan, mikä kattaa virheen korjaamisen kulut. Vuokranantajalla ei siis ole oikeutta pidättää koko vuokravakuutta, jos virheen korjaaminen maksaa paljon tätä vähemmän. Esim. 1000 euron vuokravakuudesta on palautettava 800 euroa, jos virheen korjaamisen kustannukset ovat 200 euroa. Kun virhe sitten on korjattu ja jos se maksoi pidätettyä vakuussummaa vähemmän, esim. 150 euroa, pitää vuokranantajan palauttaa loput vakuudesta eli 50 euroa vuokralaiselle. Jos korjaukset maksoivatkin pidätettyä summaa 200 euroa enemmän esim. 250 euroa, voi vuokranantaja vaatia vielä vuokralaiselta 50 euron lisäsuoritusta.

Vakuutta ei saa enää pidättää sen jälkeen, kun vuokranantajalla ei ole enää sellaisia saatavia, joiden vakuudeksi vuokravakuus on asetettu. Vakuuden palauttamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Vakuutta käsitellään velkana, joka on maksettava vaadittaessa. Vakuudenantaja, yleensä vuokralainen, voi vaatia vuokravakuutta takaisin heti sen jälkeen, kun palauttamisen edellytykset ovat täyttyneet.

Nopeaa apua lakiasioihin.