Ympäristöministeriö voi antaa asetuksia koskien jätevesien käsittelyä ja huoltoa. Asetukset voivat koskea vesikäymälöiden jätevesiä tai talousjätevesiä. Jätevesien huoltoon ja käsittelyyn kuuluvat esimerkiksi vesien puhdistusmenetelmät sekä vesikaivojen kunnossapito. Talousjätevesillä tarkoitetaan esimerkiksi yksityistalouksien jätevesiä.

vesihuolto

Vesihuollon tavoitteena laadukkaan talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuoltoon kuuluu vedenhankinta ja –jakelu, viemäröinti sekä jätevesien käsittely. Talousvesi otetaan pohja- tai pintavedestä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin kuluttajille. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemäriin, käsitellään jätevedenpuhdistamossa ja johdetaan vesistöön. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy myös lietettä, joka tulee käsitellä ja sijoittaa asianmukaisesti.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämisestä ja kiinteistön omistajat tai haltijat kiinteistöjensä vesihuollosta. Talousveden laatua valvovat kuntien terveystarkastajat.


Lue lisää jätehuollosta.

Lähde §: ympäristönsuojelulaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 27.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.