Miten avoimen yhtiön omaisuuden jako toteutetaan?

Avoin yhtiö puretaan jakamalla yhtiön omaisuus yhtiömiesten kesken. Jako voidaan toimittaa kahdella tavalla: yhtiömiesten sopimuksen mukaan tai tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen toimittamana virallisjakona.

Yhtiömiehet voivat jakaa omaisuuden itse tai he voivat sopia, että jaon suorittaa joku ulkopuolinen henkilö. Jos sopimusjako ei onnistu yhtiömiesten keskinäisten erimielisyyksien vuoksi, eikä yhtiössä ole selvitysmiestä, voivat yhtiömiehet itsekin hakea tuomioistuimelta selvitysmiehen määräämistä.

Tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen on aina pyrittävä siihen, että yhtiömiehet tekisivät jakosopimuksen. Mikäli sopimus tehdään, selvitysmiehen on jaettava omaisuus sen mukaan. Selvitysmies hallitsee yhtiön omaisuutta jaon aikana. Jos sopimusta yhtiömiesten kesken ei ole saatu aikaan, hän jakaa omaisuuden ja huolehtii sen toteutumisesta. Tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen on aina laadittava omaisuuden jaosta jakokirja.

Kun jaetaan yhtiön omaisuutta, on määriteltävä ensin jokaisen yhtiömiehen osuus nettovarallisuudesta. Sen jälkeen lasketaan kullekin osuuksien mukaan tuleva omaisuus. Rahavarat on helppo jakaa, mutta muun omaisuuden jakamisen kanssa voi tulla ongelmia. Yhtiön omaisuuden jaossa ei voida ajatella yhteisomistuksen perustamista, vaan kaikki on jaettava. Lopuksi jaettu omaisuus luovutetaan yhtiömiesten hallintaan. Samalla hetkellä kun jako tulee voimaan eli omaisuus on siirtynyt yhtiömiesten henkilökohtaiseen hallintaan, katsotaan avoin yhtiö purkautuneeksi. Siitä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Nopeaa apua lakiasioihin.