Sallittu markkinointi ja mainonta USA:ssa?

USA:n markkinointilainsäädäntö poikkeaa merkittävästi vastaavasta suomalaisesta sääntelystä. Siellä saalitaan mm. vertailevan markkinoinnin käyttö melko laajasti. Liittovaltiotasolla säännellään tiedoista, joita saa antaa eri tuotteiden markkinoinnissa. Liittovaltion ohjeet koskevat yleensä myös internet-markkinointia. Esimerkiksi The Federal Trade Commission Act:issa lausutaan, että yleisten tarjousten ja tuotetta koskevien väittäminen esittäminen tai niiden poisjättäminen on harhaanjohtavaa, mikäli se erehdyttää kuluttajia tai vaikuttaa heidän tuotetta tai palvelua koskevaan käyttäytymiseen tai päätöksentekoon. Lisäksi markkinointiteko tai -käytäntö on epärehellistä, jos vahinko, jonka se aiheuttaa tai todennäköisesti tulisi aiheuttamaan on huomattava, eikä muut edut työnnä sitä syrjään, eikä sitä voida kohtuudella välttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.