USA:n yhtiömuodoista Sole Proprietorship vastaa tavallaan suomalaista toiminimeä. Siinä on vain yksi omistaja, eikä sitä ole rekisteröity mihinkään osavaltioon. Partnership-muotoisen yhtiön perustamiseksi ei tarvitse tehdä mitään kirjallista sopimusta. Kun liiketoimintaa aletaan harjoittamaan yhdessä, niin käynnistyy myös ns. partnership. Edellytyksenä partnership:in syntymiselle on, että kaksi tai useampi päättää aloittaa toiminnan yhdessä.

LLC on liiketoimintamuoto, jossa on piirteitä sekä partnership-muodosta että corporation:sta. (corporation-muoto vastaa lähinnä suomalaista osakeyhtiötä) Omistajat ovat velvollisia ilmoittamaan tulonsa LLC:sta omassa veroilmoituksessaan henkilökohtaisena tulona. LLC:llä itsellään ei ole verovelvollisuutta. Tässä ilmenee LLC:n ja partnership-muodon yhtäläisyys. Osakeyhtiötä LLC muistuttaa siksi, että sen omistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa LLC:n velvoitteista. On ymmärrettävää, että tällainen rajoitettu vastuu on tehnyt kyseisestä järjestelystä hyvin suositun lähes jokaisella toimialalla.

Kun LLC perustetaan, joudutaan täyttämään muutamia yksinkertaisia asiakirjoja, jotka täytyy toimittaa osavaltion kyseisille viranomaisille. Tästä peritään pieni maksu, joka vaihtelee osavaltiosta riippuen $100 – $800. Jotkut osavaltiot vaativat lisäksi, että uusi LLC julkaisee toiminnan aloittamisesta ilmoituksen paikallisessa sanomalehdessä.

LLC:n perustaminen on suhteellisen vaivatonta ja halpaa. Myös sen hallinnointi on aika helppoa ja edullista. Omistajien rajoitettu vastuu yhtiön velvollisuuksista puoltaa tämän toimintamuodon valintaa.

Corporation-muoto täytyy rekisteröidä ja luoda osavaltion säännösten mukaisesti. Se eroaa muista ao. yhtiömuodoista siinä, että se on itsenäinen, laillinen oikeushenkilö. Se voi mm. solmia sopimuksia, hyväksyä luottoja ja maksaa veroja itse, ilman omistajiensa myötävaikutusta. Corporationissa omistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvollisuuksista ja verotuksellisesti yhtiötä käsitellään erillisenä verovelvollisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.