Mikä on aggressiivinen verosuunnittelu?

Kyse on siis siitä, että lain puitteissa tapahtuva verosuunnittelu käytännössä johtaa lopputulokseen, jota käsitteen käyttäjä ei pidä hyväksyttävänä esimerkiksi lain tarkoitus huomioon ottaen tai moraalisista näkökulmista arvioituna.” (T. Viitala)

Aggressiivinen verosuunnittelu tapahtuu usein monikansallisissa yrityksissä. Aggressiivinen verosuunnittelu voi tapahtua hyödyntämällä veroparatiiseja tai muita maita hyväksikäyttämällä varsin monimutkaisia yritysrakenteita.

Nopeaa apua lakiasioihin.