Aiheeton hätäjarrutus on ilkivalta

Ilkivalta

Ilkivalta Suomen Rikoslain (17 Luku 13§) nojalla syyllistyy hän, joka:

”1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa,

2) aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan taikka

3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin tai muun laitteen hätäjarrua tai hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän hälytyksen.”

Tahallinen häiriö, kiusaaminen tai haitan aiheuttaminen on ilkivaltaa

Ilkivalta on muun muassa tahallisen häiriön aiheuttaminen, toisen kiusaaminen tai haitan aiheuttaminen. Joka metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla tai yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa, syyllistyy ilkivaltaan.

Pykälän ensimmäisen kohdan mukaan ilkivaltaa voi aiheuttaa metelöimällä. Tällä yleisesti tarkoitetaan muutakin kuin kovalla äänellä huutamalla aikaan saatua häiriötä. Tämän tyyppistä ilkivaltaa saadaan aikaan särkemällä tai hakkaamalla ikkunoita, puhumalla häiritsevällä tavalla kovaäänisesti paikassa, jossa hiljaisuutta edellytetään.

Häiriötä voi aiheuttaa melutta

Häiriötä voidaan myös aiheuttaa melutta. Millainen menettely aiheuttaa häiriötä, riippuu lähtökohtaisesti paikasta ja tilaisuudesta.

Toisen kohdan mukaan, ilkivaltaan syyllistyy se, joka aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen tai muuhun vastaavaan paikkaan, sekä se, joka käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin tai muun laitteen hätäjarrua tai hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän hälytyksen. Rangaistuksena ilkivallasta tuomitaan sakkoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.