Alin tarjous voittaa pakkohuutokaupassa, mutta alimmalla tarjouksellakin voi olla alaraja. Puhutaan alimmasta hyväksyttävästä tarjouksesta. Alin tarjous on merkityksellinen silloin, kun huutokaupalla myydään velallisen omaisuutta velkojen kattamiseksi. Kansanomaisesti puhutaan pakkohuutokaupasta. Alimmalla hyväksyttävällä tarjouksella pyritään varmistamaan velkojien oikeuksien toteutuminen. Jos pakkohuutokaupalla omaisuus myytäisiin aina edes jonkunlaisen tarjouksen tehneelle, voisi velkojien oikeudet jäädä toteutumatta.

Miten määritellään alin hyväksyttävä tarjous?

Alimman tarjouksen pitää kattaa huutokaupan täytäntöönpanokulut ja mahdollinen myyntimaksu. Sen lisäksi alimman tarjouksen pitää kattaa pantin tai pidätysoikeuden haltijan saatava. Alin hyväksyttävä tarjous pitää siis olla sen verran suuri, että se, jolla on pantti- tai pidätysoikeus myytävään esineeseen, saa kuitattua tämän määrän myyntihinnasta.

Alin tarjous on säännelty myös, jos velallinen on saanut myynnin kohteena olevan omaisuuden ehdollisesti ja ehtona on kauppahinnan maksaminen. Ehdollisessa kaupassa tavaran omistusoikeus palautuu myyjälle, ellei kauppahintaa makseta. Huutokaupassa tällainen omaisuus myydään ehtoa säilyttämättä. Uusi omistaja, eli huutokaupassa ostaja, ei siis joudu ostamaan tavaraa ehdollisella omistusoikeudella. Uusi omistaja saa tavaran itselleen täydellä omistusoikeudella. Sen vuoksi alin tarjous, joka voidaan hyväksyä, tulee olla niin suuri, että myyjän kauppahinnan tulee peittyä. Kun myyjä saa kauppahinnan kokonaan, lakkaa samalla alkuperäisen kaupan ”ehdollisuus”.

Jos alin hyväksyttävä tarjous jää saavuttamatta, järjestetään uusi huutokauppa. Huutokaupan vaihtoehtona on myös vapaa myynti. Jos alin hyväksyttävä tarjous jää useasta yrityksestä huolimatta saavuttamatta, pitää miettiä ulosmitatun omaisuuden myymistä alle alimman hyväksyttävän tarjouksen tai ulosmittauksen peruuttamista.


Lue lisää omaisuuden ulosmittauksesta.

Lähde §: ulosottokaari


Suomen Juristit Oy
8.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.