Lähtökohtaisesti tavanomaista koti-irtaimistoa ei voida ulosmitata, mutta pääasiallisesti ulosoton alaisen henkilön kaikki omaisuus ja varallisuus ovat ulosmittauskelpoisia. Omaisuuden ulosmittaus toimii ulosottomenettelyn keinona.

Ulosmittaus ja ulosottomenettely

Ulosmittauksen avulla pyritään varmistamaan, että saatava joka on tullut perittäväksi, tulee myös maksuun. Ulosmittauksen yhteydessä ulosottomenettelyssä velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan sen verran, että velka joka ulosotossa on, tulee maksetuksi. Lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Kuten on edellä todettu, tavanomaista koti-irtaimistoa ei ulosmitata eikä sitä lueta osaksi irtainta omaisuutta. Tästä johtuen ulosmittaus kohdistuu lähinnä velallisen palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon.

 

Ulosottokaaren mukaisesti pääsääntönä on, että irtain omaisuus ulosmitataan ennen kiinteää omaisuutta. Viimeiseksi ulosmitataan vakituinen asunto ja sellainen omaisuus, jota velallinen elinkeinoaan varten tai muutoin eniten tarvitsee. Ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi yleensä omaisuuden myynnillä.

Huomattavaa on, että mikäli velkoja on hakenut vain ns. suppeaa ulosottoa, jätetään ulosmittaamatta omaisuus, joka jouduttaisiin ulosmittausta varten muuttamaan rahaksi. Tällaista omaisuutta voi olla esimerkiksi kiinteistöt ja ajoneuvot.

Velallisen vaikutusmahdollisuudet ulosmittaukseen

Lähtökohtaisesti ulosmittauksesta ilmoitetaan velalliselle. Ulosmittaus voidaan kuitenkin suorittaa ilman ennakkoilmoituksia, eikä edes velallisen poissaolo ole esteenä ulosmittauksen suorittamiselle. Ulosmittaustoimituksessa laaditaan ulosmittauspöytäkirja, joka annetaan velalliselle. Velallisen valitusoikeus ilmenee pöytäkirjasta.

Velallisen elinkeinoaan varten tarvitsema esine tulee ulosmitata vasta viimeisenä. Velallisen mielipiteitä tulee tietyissä tilanteissa kunnioittaa. Saattaa esimerkiksi olla niin, että jokin tietty arvoesine on tunnearvoltaan velalliselle hyvin tärkeä. Tällaisen esineen ulosmittaaminen tulee siten aina tapahtua viimeisenä, jos velallinen itse niin haluaa.

Mitkä sitten ovat ulosmitattavaa omaisuutta?

Ulosmittauksen kohteena voi olla joko irtainta tai kiinteää omaisuutta. Kotisi tavallinen irtaimisto ei kuulu ulosmittauksen piiriin. Jokaiselle täytyy turvata elinkelpoinen ympäristö. Käteinen raha, veronpalautukset, arvopaperit, asunto-osakkeet, auto, vene, moottoripyörä ja muut arvoesineet voidaan ulosmitata.

Kiinteää omaisuutta taas ovat mm. tilat ja tontit. Myös muut tonttia koskevat erityiset oikeudet, osuudet kiinteistöstä, määräalat sekä tontinvuokraoikeudet saattavat olla ulosmittauksen kohteena. Luonnollisesti ulosmittauksen kohteena voivat olla myös esim. vuokratontilla oleva omakotitalo tai muut rakennukset.

Varallisuuden ja omaisuuden ero:

Varallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä ihmisten, kotitalouksien tai suurempien kokonaisuuksien, kuten kansan tai yrityksen, omaisuuden rahallista arvoa. Puolestaan omaisuudella viitataan oikeustieteessä asioihin, joihin henkilöllä on omistusoikeus. Näitä ovat henkilön omistamat varat, tavarat tai kiinteä omaisuus. Tämän vuoksi myös ulosmittauksen yhteydessä puhutaan omaisuuden ulosmittauksesta.

 

Lue lisää asiamiehestä ulosottomenettelyssä!

Nopeaa apua lakiasioihin.