Ulosottomenettelyssä sekä velkoja että velallinen voivat halutessaan käyttää asiamiestä.

Asiamiehen käyttö ulosottoasiassa on mahdollista samoin kuin käytännössä kaikissa muissakin tilanteissa.Esimerkiksi velkoja, joka on siirtänyt saatavan perinnän lakitoimistolle, voi valtuuttaa lakimiehen toimimaan velkojan asiamiehenä asiassa.

Kuka voi toimia asiamiehenä?

Asiamies on yleensä lakimies. Asiamiehenä ei saa toimia ulosottomiehelle tai kihlakunnan voudille läheinen henkilö, ettei osapuolten puolueettomuus vaarannu.

Jos ulosoton hakija asuu ulkomailla, eikä hän ole ilmoittanut tiedoksianto-osoitetta Suomessa tai ulkomailla, hänellä tulee olla Suomessa asuva asiamies, jolla on oikeus ulkomailla asuvan päämiehensä puolesta ottaa vastaan täytäntöönpanoa koskevat tiedoksiannot. Asianajaja ja julkinen oikeusavustaja saavat edustaa päämiestään ilman valtakirjaa ja muut kuin edellä mainitut valtakirjalla.

Ulosoton kautta saatujen varojen nostamiseen tai muun omaisuuden haltuunottamiseen on kaikilla asiamiehillä oltava siihen nimenomaisesti oikeuttava valtakirja. Avoin valtakirja ei siis riitä enää silloin, kun pitää ottaa vastaan päämiehelle kuuluvia rahoja. Ulosoton hakija voi kuitenkin erikseen valtuuttaa asiamiehen myös tähän toimeen.

Milloin kannattaa toimia tietojärjestelmähakijana?

Ulosotossa voidaan asioida myös niin sanottuna tietojärjestelmähakijana.  Hakijalla, jolla on useita ulosottohakemuksia suositellaan ulosotonhakemista sähköisesti. Tietojärjestelmähakijan lupa myönnetään yksityis-, että julkisoikeudellisissa asioissa. Tietojärjestelmähakemista suositellaan lähinnä julkisoikeudellisissa asioissa, jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia eikä asiamiestä ole mahdollista hyödyntää. Tällöin, kun asiamiestä ei käytetä, ei ulosottohakemuksessakaan tarvita liitteitä, mikä puolestaan helpottaa hakemuksen tekemistä sähköisesti.

Asiamiehen käyttäminen ja valtuutukset poikkeavat joiltakin osin normaaleista käytännöistä tietojärjestelmähakijoiden osalta.

 

(Lähde §: Ulosottokaari)

Lue lisää tekijöistä, jotka voivat johtaa ulosottomenettelyyn.

Nopeaa apua lakiasioihin.