Riita-asiassa asianosaisia ovat kantaja ja vastaaja. Joskust asianosainen voi vaihtua kesken oikeudenkäynnin. Asiaosaisseuraanto tarkoittaa sitä, että kantajan tai vastaajan tilalle tulee toinen henkilö oikeudenkäyntiä jatkamaan. Silloin oikeudenkäyntiä ei tarvitse aloittaa alusta, vaan se jatkuu henkilövaihdoksesta huolimatta siitä, mihin edellinen asianosainen jäi.

Yleisseuraanto

Kantaja tai vastaaja voi joissakin tapauksissa luovuttaa oikeutensa uudelle kantajalle tai vastaajalle. Asianosainen voi vaihtua myös yleisseuraannon, erityisseuraannon tai konkurssiin joutumisen kautta.

Yleisseuraannosta puhutaan, kun asianosaisseuraanto tapahtuu suoraan lain nojalla. Yleisseuraanto on kyseessä, kun asianosainen kuolee kesken oikeudenkäynnin. Tällöin asianosaisen oikeudenomistajat tulevat hänen tilalleen jatkamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenomistajilla tarkoitetaan yleensä perillisiä, joskin oikeudenomistajien piiri voi olla pelkkää perillispiiriä laajempi. Kuolleen henkilön oikeudenomistajat tulevat kuolleen henkilön sijaan suoraan lain nojalla. Asianosaisseuraanto voi tapahtua suoraan lain nojalla myös oikeushenkilöiden (yrityksen, yhdistykset…) kohdalla. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos yhtiö fuusioituu toisen yhtiön kanssa. Tällöin alunperin oikeudenkäynnissä olleen yrityksen sijaan oikeudenkäyntiin tulee fuusion seurauksena syntynyt yritys. Yleisseuraannon tapahtuessa uuden oikeudenomistajan ei tarvitse ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin oikeudenkäynnissä jatkamisen suhteen.

Erityisseuraanto

Erityisseuraannossa asianosainen vapaaehtoisesti luovuttaa riidan kohteensa toiselle henkilölle. Jos vaihtuva asianosainen on kantaja, jatkaa luovutuksensaaja kanteen ajamista siitä, mihin alkuperäinen kantaja jäi. Kanne pysyy samassa muodossa kuin se oli kanteen luovutushetkellä. Luovutuksensaaja ei voi siis enää muuttaa kannetta. Jos vaihtuva osapuoli on vastaaja, vaatii asianosaisseuraanto kantajan hyväksymisen. Kantajan pitää antaa suostumus siihen, että vastaaja, jonka hän on alunperin haastanut oikeudenkäyntiin, vaihtuu toiseksi. Erityisseuraanto poikkeaa yleisseuraannosta siinä, että se ei toteudu suoraan lain nojalla. Erityisseuraanto riippuu luovuttavan ja luovutuksen saajan, sekä vastaajan vaihtuessa lisäksi kantajan tahdosta.

Konkurssi

Konkurssissa asianosaisen toimivalta siirtyy konkurssipesälle. Asianosaisesta tulee konkurssivelallinen ja hänen oikeutensa käydä oikeutta omissa nimissään siirtyy konkurssipesälle. Tapahtuu siis asianosaisseuraanto konkurssipesälle. Konkurssipesällä on oikeus jatkaa oikeudenkäyntiä tai olla jatkamatta. Asianaosaisseuraanto ei siis siirry suoraan lain nojalla. Ellei konkurssipesä jatka oikeudenkäyntiä, jatkaa konkurssivelallinen sitä omissa nimissään.

Asianosaisseuraanto ei ole mahdollisesti kiinteästi henkilöön liittyvissä asioissa kuten avioeroasioissa.


Lue lisää asianosaisen passiivisuudesta riita-asiassa.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
8.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.