Millaista remonttia saan osakehuoneistossani tehdä?

Useimmiten osakehuoneiston uusi omistaja haluaa tehdä remonttia uudessa huoneistossaan. Tällöin on hyvä tietää mitä saa tehdä ja mitä ei. Osakkeenomistaja saa tehdä muutostöitä hallinnassaan olevassa huoneistossa. Aiotut muutokset eivät saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa toisille osakkeenomistajille tai taloyhtiölle.

Rakennuksen kantaviin rakenteisiin, eristyksiin, ilma-, vesi-, ja sähköjohtoihin vaikuttavista muutoksista täytyy aina etukäteen ilmoittaa isännöitsijälle tai yhtiön hallitukselle. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti, ettei myöhemmin tule sanomista. Jos aiottu muutostyö saattaa aiheuttaa vahinkoa jollekin toiselle, niin yhtiöltä, osakkeenomistajalta tai muulta vahingonkärsijältä täytyy pyytää suostumus aiottuun toimenpiteeseen.

Yhtiö vastaa yleensä rakennuksesta ja sen kunnossapidosta, osakkeenomistaja taas huoneistonsa sisäpuolisista muutostöistä. Vastuunjako saattaa kuitenkin muuttua, mikäli muutostöillä aiheutetaan vahinkoa rakennuksen rakenteellisiin osiin. Tästä syystä osakkeenomistajan on aina pyydettävä kirjallinen lupa aikomiinsa muutostöihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.