Miten asunnon virheellisyyttä arvioidaan?

Jotta asunnon ostaja voi vedota asunnon virheeseen, sen tulee aina olla sellainen, että sen voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan. Vähäiset virheet suljetaan virhearvioinnin ulkopuolelle käytetyn asunnon kaupassa. Ostaja ei myöskään voi esittää myyjää kohtaan vaatimuksia sellaisten seikkojen suhteen, joista hän on ollut tietoinen kauppaa tehtäessä. Jos sen paremmin myyjä kuin ostajakaan eivät ole olleet tietoisia virheestä, sen tulee olla merkittävä, jotta ostaja voi vedota siihen.

Virhearvioinnissa huomioidaan kaupan olosuhteet kokonaisuudessaan. Vaikutuksellisia seikkoja ovat asunnon ikä ja siinä suoritetut korjaukset. Mitä uudempi asunto on, sitä suurempia odotuksia ostajalla voi olla sen suhteen, mutta myös kauppahinta otetaan huomioon. Rakentamisen tulee vastata rakentamisajankohdan vaatimuksia ja rakentamistapaa.

Jos asunnossa on ilmennyt puutteita, jotka ostaja tahtoo tai jotka täytyy korjata, siitä aiheutuvat korjauskustannukset vaikuttavat siihen, pidetäänkö virhettä sellaisena, että kaupan kohteen ei katsota vastaavan osapuolten välistä sopimusta. Euromääräisiä rajoja on vaikea asettaa. Korjauskustannuksia verrataan kauppahintaan ja korjauksesta aiheutunut arvonnousu vaikuttaa myös virhearviointiin. Ostaja ei myöskään voi saada monenkertaista korvausta, esim. useammalta eri vastuutaholta.

Lähtökohtana on, että asunnon on oltava asumiskelpoinen, ellei muusta ole nimenomaisesti sovittu. Jos asunnosta aiheutuu mahdollisesti terveyshaittaa, sen tulkitaan helposti olevan virheellinen. Ostajan on kuitenkin huomioitava, että mitä iäkkäämpi asunto on, sitä todennäköisempää on, että korjaustarpeita ilmenee.

Yleisluontoinen kaupan kohteen kehuminen ei aiheuta myyjälle virhevastuuta. Myyjän antamien tietojen tulee kuitenkin pitää paikkansa eikä keskeistä tietoa saisi salata ostajalta.

Asunnon virheellisyyden arvioinnissa on ratkaisevaa sen kunto vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Vaaranvastuu asunnon suhteen siirtyy myyjältä ostajalle, kun asunnon hallinta luovutetaan, ellei muuta ole sovittu. Vaaranvastuun siirtymisen jälkeen syntyneet virheet jäävät ostajan omalle vastuulle.

Nopeaa apua lakiasioihin.