Asunnon ehdollinen kauppa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjä pidättää omistusoikeuden asuntoon siihen asti, että kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Asunnon ehdollinen kauppa

Asunto-osakkeen kaupasta voidaan tehdä rajous ehdollisena sekä sopia varsinaisesta kaupastakin ehdollisena.

Ehdollinen tarjous

Tarjouksen tekijä voi tehdä ostotarjouksen asunnosta ehdollisena. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjouksen tekijä sitoutuu ostamaan asunnon tarjouksessa mainitulla hinnalla, kunhan joku ehto täyttyy. Tarjoukseen sisältyy useasti niin sanottu rahoitusehto. Siinä ostaja sitoutuu asuntokauppaan, jos saa ostolle rahoituksen järjestettyä. Toisaalta tarjouksessa voi olla ehto oman asunnon myynnistä johonkin aikaan mennessä. Kolmas vaihtoehto voi olla kuntotarkastusehto eli se, että asunto ostetaan tarjouksessa mainitulla hinnalla, kunhan tarjouksen jättämisen jälkeen tehtävässä kuntotarkastuksessa ei asunnosta löydy mitään merkittäviä puutteita, virheitä tai vaurioita.

Ehdollinen kauppa

Asunnon kaupassa voidaan käyttää esimerkiksi omistuksenpidätysehtoa. Omistuksenpidätysehtoa käytetään tyypillisesti silloin, kun kauppahintaa ei makseta kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Näissä tapauksissa siis kauppahinnan tai kauppahinnan osan maksaminen jää myöhempään ajankohtaan. Myyjä voi tällöin vaatia kauppakirjaan otettavaksi sellaista ehtoa, jonka mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Tätä kutsutaan omistuksenpidätysehdoksi. Omistuksenpidätysehto on ennen kaikkea myyjälle turva. Omistusoikeus voi siirtyä ostajalle myös kauppakirjan allekirjoituksin, vaikka kauppahinta maksettaisiinkin myöhemmin. Tällöin asunnon myyjä saa luonnollisesti velkoa ostajalta kauppasumman kokonaisuudessaan, mutta ellei ostaja sitä pysty maksamaan, ei myyjällä ole oikeutta ottaa asuntoa, jos omistuksenpidätysehtoa ei ole kauppakirjaan otettu. Tilanne on toinen, jos asunto asetetaan pantiksi loppukauppahinnan maksamiselle.

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.