Asunnon kaupan purkaminen käytännössä menee siten, että ostaja reklamoi ja esittää purkuvaatimuksen, minkä jälkeen tehdään sopimus kaupan purusta.

Asunnon kaupan purkaminen käytännössä

Asunnon kaupan purkamiseen on oikeutettu sekä myyjä että ostaja. Tilanteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä uusi asunto vai käytetty asunto. Kaupan purun peruste voi olla myyjän viivästys hallinnan luovutuksessa tai ostajan viivästys kauppahinnan maksamisessa. Myös ennakoitu viivästys voi riittää kaupan purkamiseen eli se, kun tiedetään viivästyksen tulevaisuudessa tapahtuvan. Kaupan purun peruste voi olla myös asunnon virheellisyys. Kaikkia kaupan purun perusteita yhdistää vaatimus siitä, että viivästyksen tai virheen tulee olla merkittävä.

Reklamaatio ja vaatimus

Kaupan purkua edeltää aina se, että toiselle sopijapuolelle esitetään reklamaatio ja vaatimus virheen oikaisemisesta. Jos hallinta viivästyy, vaaditaan hallinnan saamista. Jos maksu viivästyy, vaaditaan maksua. Jos asuntoa rasittaa virhe, vaaditaan virheen korjaamista.

Ellei vaatimus tuota tulosta, ilmoitetaan toiselle sopijapuolelle halukkuudesta purkaa kauppa. Monesti kaupan purkuun ei suostuta helposti, vaan siitä pitää käydä neuvotteluja. Neuvottelujen ja vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen tehdään kaupan purusta kirjallinen sopimus. Sopimuksessa käydään läpi taustat, miten kaupan purkuun on tultu sekä sovitaan asunnon hallinnan ja kauppahinnan palauttamisesta.

Jos kaupan purusta ei päästä sopimukseen neuvottelemalla, voi purkua vaatinut osapuoli saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi nostamalla kaupan purkua koskevan kanteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.