Asunnon kauppahinnan maksaminen tapahtuu joko kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tai kauppakirjassa sovittuna myöhempänä ajankohtana.

Mitä kauppakirjaan tulee merkitä?

Asunnon kauppahinta ja kauppahinnan maksamisen ehdot kirjataan asunnon kauppakirjaan. Asunnon kauppahinnan määrittelyssä erotellaan asunto-osakkeiden myyntihinta, osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiölainasta sekä velaton kauppahinta. Myyntihinta tarkoittaa asunnosta rahana maksettavaa kauppahintaa myyjälle. Velaton hinta (tai velaton myyntihinta) tarkoittaa sitä hintaa, johon on myyntihinnan lisäksi laskettu asunto-osakkeen velkaosuus taloyhtiön lainasta. Taloyhtiöllä on siis itsellään lainaa, joka on kohdistettu kullekin taloyhtiön huoneistolle maksettavaksi. Tämän taloyhtiölle avoinna olevan lainan voi asunnon omistaja yleensä maksaa joko kerralla pois tai kuukausittain kerättävänä rahoitusvastikkeena. Kauppahinnan yhteydessä kannattaa mainitaan siitä, onko kauppahinta pinta-ala perusteinen vai ei.

Kauppahinnan määrittelemisen jälkeen asunnon kauppakirjaan otetaan maininnat kauppahinnan maksamisesta sekä muista huoneistoon kohdistuvista maksuista (mihin asti myyjä vastaa ja mistä lähtien ostaja). Kauppahinnan maksaminen voidaan tehdä kokonaan kaupantekotilaisuudessa, mutta sitä ei ole pakko maksaa kokonaan yhdellä kerralla. Kauppahinnasta ensimmäinen osa, käsiraha, maksetaan monesti tarjouksen jättämisen yhteydessä. Maksettu käsiraha luetaan osaksi lopullista kauppahintaa. Sen jälkeen voidaan sopia kaupanteon yhteydessä maksettavasta kauppasummasta esim. 50 % kokonaishinnasta ja toinen 50 % jättää maksettavaksi siihen ajankohtaan, kun asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalle.

Oikeus pidättyä maksusta

Ostajalla on asunnon virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Lähde §: asuntokauppalaki

Suomen Juristit Oy
07.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.