Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna.

Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon otetaan muun muassa virheen merkitys asunnon käyttöön ja vaihtoarvoon nähden. Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle myös tuottokorkoa korkolain mukaan siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

Ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa virheen vuoksi, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Kaupan purkaminen voikin tulla kysymykseen lähinnä silloin, kun virhettä ei voida oikaista ilman olennaista haittaa, eikä hinnanalennus ole riittävä seuraamus virheen merkityksen vuoksi.

Myyjänä muu kuin yksityishenkilö

Huomioitavaa on, että edellä mainitut säännöt eivät koske sellaista tilannetta, jossa myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja. Tällöin nimittäin tulevat sovellettaviksi uuden asunnon kaupan hinnanalennusta ja kaupanpurkua koskevat säännökset.

Lue lisää hinnanalennuksen määrästä asuntokaupassa sekä asuntokaupan virheistä.

Suomen Juristit Oy
05.01.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.