Asunnon kauppakirja pitää olla hyvin ja kattavasti laadittu etenkin, kun asunto myydään yksityisesti. Lataa asunnon kauppakirja Laki24.fi -verkkokaupasta.

Asunnon kauppakirja

Asunnon kaupasta sovitaan kauppakirjassa, josta voidaan käyttää myös nimitystä asunnon myyntisopimus.

Osapuolet

Asunnon kauppakirjan aluksi yksilöidään myyjä / myyjät sekä ostaja / ostajat. Kaupan osapuolista kauppakirjaan merkitään etunimi ja sukunimi, henkilötunnus sekä osoite. Lisäksi myyjille merkitään omistusosuudet asunnosta sekä ostajille osuudet, joilla he asunnon ostavat, jos myyjiä tai ostajia on useita.

Kaupan kohde

Kaupan kohde yksilöidään esim. näin: ”Esimerkki –nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot x-xxx, jotka oikeuttavat hallitsemaan pinta-alaltaan xx neliömetrin suuruista asuinhuoneistoa, joka sijaitsee osoitteessa huoneiston osoite, postinumero, toimipaikka.” 

Lisäksi mainitaan siitä, onko pinta-ala tarkistusmitattu vai ei.

Kauppahinta

Kauppahinta kirjataan kauppakirjaan sekä kauppahinnan maksamisen ehdot. Tässä kohdassa eritellään osakkeiden myyntihinta, osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiölainasta sekä velaton kauppahinta. Lisäksi mainitaan siitä, onko kauppahinta pinta-ala perusteinen vai ei. Vielä kauppakirjaan otetaan maininnat kauppahinnan maksamisesta sekä muista huoneistoon kohdistuvista maksuista (mihin asti myyjä vastaa ja mistä lähtien ostaja).

Omistus- ja hallintaoikeus

Kauppakirjassa on syytä sopia, siirtyykö omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen kaupan teon hetkellä vai myöhemmin.

Muut asiat

Edellisten jälkeen kauppakirjassa on syytä käsitellä se, että osakekirjat siirretään ostajille siirtomerkinnöin varustettuna sekä käydä läpi ne keskeiset tiedot, joita ostajalle on annettu ennen kaupan tekemistä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi myyntiesite, yhtiöjärjestys, yhtiön tilinpäätös ja isännöitsijän todistus. Myös on syytä käydä kauppakirjassa läpi se, mikä on huoneiston kunto, kun kauppaa tehdään.

Päiväykset ja allekirjoitukset

Kauppakirja päivätään, minkä jälkeen myyjä(t) ja ostaja(t) sen allekirjoittavat.

Nopeaa apua lakiasioihin.