Asunnon myynnin asiakirjat vaihtelevat tapauksittain, mutta ainakin tarvittavia ovat asunnon kauppakirja, osakekirjat ja isännöitsijäntodistus.

Asunnon myynnin asiakirjat

Kauppakirja

Jokaisesta asunnon kaupasta on laadittava kauppakirja. Asunnon kauppakirjalle ei ole säädetty asuntokauppalaissa samanlaisia määrämuotoisia vaatimuksia kuin kiinteistön kaupalle on maakaaressa säädetty. Asunnon kauppakirja mukailee käytännössä hyvin paljon kiinteistön kauppakirjaa. Kauppakirjassa yksilöidään ostajat ja myyjät sekä kaupan kohde. Lisäksi kauppakirjassa sovitaan muun muassa kauppahinnasta ja sen maksamisesta sekä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä.

Osakekirjat

Asunnon kaupassa ei myydä ja osteta kiinteää asuntoa, vaan siinä kaupan kohteena on taloyhtiön osakkeet. Ostaja ostaa siis jotkut tietyt osakkeet, jotka on numeroitu esim. ”osakkeet nro:t 1001 – 1200”. Nämä osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sitten jotakin asuntoa taloyhtiössä. Näistä osakkeista on olemassa osakekirja, joka luovutetaan ostajalle kaupan teon yhteydessä.

Isännöitsijäntodistus ja muut asiakirjat

Asunnon kaupan yhteydessä on syytä perehtyä isännöitsijän todistukseen, joka kertoo perustiedot huoneistosta sekä taloyhtiöstä. Lisäksi voidaan tutustua esim. taloyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä mahdollisiin kuntotarkastusraportteihin ja kaikkiin muihin asiakirjoihin, joita osapuolet katsovat tarpeelliseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.