Asunnon myynnin esisopimus tarkoittaa ostajan ja myyjän välistä sopimusta kaupan tekemisestä sekä ehdoista, joiden täyttyessä lopullinen kauppa tehdään.

Asunnon myynnin esisopimus

Joskus kauppaa suunnittelevien osapuolten voi olla tarpeellista tehdä esisopimus asunnon kaupasta. Esisopimus on sopimus, joka velvoittaa osapuolen solmimaan myöhemmin sopimuksen. Se on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimusta käytetään, kun osapuolet eivät voi tiettyjen avoinna olevien kysymysten johdosta vielä laatia lopullista sopimusta. Esisopimuksessa voi olla määritelty ne ehdot, joiden täyttyessä lopullinen sopimus tehdään.

Esisopimus tavalliseen tapaan

Ostaja ja myyjä voivat tehdä kirjallisen esisopimuksen asunnon kaupasta, joka mukailee normaalia asunnon kauppakirijaa. Esisopimuksessa määritellään ensinnä normalaisti osapuolet ja kaupan kohde. Esisopimuksessa voidaan määritellä jo valmiiksi kauppahinta tai siinä voidaan määritellä ne perusteet, joilla myöhempi kauppahinta määräytyy. Lisäksi esisopimuksessa sovitaan muista kaupan ehdoista kuten kauppakirjassakin sovittaisiin. Esisopimus voi poiketa tavallisesta asunnon kaupasta siten, että esisopimukseen otetaan kaupan ehtojen lisäksi myös ehtoja ja edellytyksiä siitä, missä tilanteessa kauppa tehdään ja/tai milloin kauppa raukeaa.

Varausmaksut uuden asunnon kaupassa

Uusia asuntoja myydään usein jo rakennusvaiheessa. Silloin käytetään kaupan mekanismina usein varausmaksua. Varausmaksun maksamalla ostaja ikään kuin varaa itselleen asunnon uudiskohteesta, mutta kauppahintaa ei makseta kerralla. Kauppahinta voidaan maksaa sitten joko kohteen valmistumisen mukaan taikka vasta sen jälkeen kokonaan, kun kaupan kohde on valmiina. Mekanismi muistuttaa esisopimusta, mutta on kuitenkin eri.

Nopeaa apua lakiasioihin.