Asunnon myynnin ilmoittaminen verottajalle pitää tehdä silloin, kun myynnistä saadaan myyntivoitto, joka on pääomatulona verotettavaa tuloa.

Asunnon myynnin ilmoittaminen verottajalle

Asunnon myynnin verotus toteutaan myyntivoittoverotuksena siten, että myyntihinnan ja hankintahinnan välinen erotus verotetaan pääomatulona. Oman vakituisen asunnon myynnistä saatavasta voitosta ei kuitenkaan välttämättä aina tarvitse maksaa veroa. Oman asunnon myynnistä saatu voitto on veroton seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.
  • Sinä tai joku perheestäsi on asunut asunnossa vähintään kahden vuoden ajan omistusaikana. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.
  • Omistus- ja asumisajan on oltava yhtäjaksoista, kahden vuoden ajassa ei saa olla katkoja. (lähde; vero.fi)

Muissa tapauksissa kuin oman vakituisen asunnon myynnissä asunnon myyntivoitto verotetaan pääomatulona.

Verovelvollisen on ilmoitettava kaikki saamansa luovutusvoitot veroilmoituksessaan. Tämä koskee siis myös asunnon myynnistä saatua myyntivoittoa, jos se on veronalaista tuloa.

Nopeaa apua lakiasioihin.