Asunnon myynnin jälkeinen vastuu on erilaista uuden asunnon kaupassa ja käytetyn asunnon kaupassa. Myyjä on aina vastuussa myymästään asunnosta.

Asunnon myynnin jälkeinen vastuu

Asunnon myyjä on vastuussa asunnon kunnosta sekä asuntoon kohdistuvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Myyjän vastuuta arvioidaan suhteessa siihen, mitä kauppaa tehtäessä on sovittu.

Uuden asunnon kauppa

Asuntokauppalaki sisältää omat lukunsa uuden asunnon kaupalle ja käytetyn asunnon kaupalle. Uuden asunnon kauppaa koskevia säännöksiä sovelletaan, kun asunto-osakeyhtiön perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa. Lisäksi uuden asunnon kauppaa koskevia säännöksiä sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.

Asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä on sovittu tai sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa taikka jos asunto ei täytä viranomaisvaatimuksia tai sitä ei rakennettu hyvän rakennustavan mukaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Asunnon virheen perusteella ostajalla on oikeus hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen tai kaupan purkuun.

Käytetyn asunnon kauppa

Käytetyn asunnon virhettä arvioidaan enemmän sen suhteen, mitä on sovittu kaupan teon hetkellä ja mitä tietoja myyjä on antanut / jättänyt antamatta asunnosta ja minkälaisia oletuksia ostajalla on oikeutetusti ollut asuntoa kohtaan.

Myyjä vastaa käytetyn asunnon virheestä. Virheen perusteella ostajalla on oikeutta hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvauksee taikka kaupan purkuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.