Asunnon myynnin kauppakirja voidaan laatia välittäjän, myyjän tai ostajan toimesta taikka tilata ulkopuoliselta taholta kuten osaavalta lakimieheltä.

Asunnon myynnin kauppakirja

Osapuolet

Asunnon kauppakirjan aluksi yksilöidään myyjä / myyjät sekä ostaja / ostajat. Kaupan osapuolista kauppakirjaan merkitään etunimi ja sukunimi, henkilötunnus sekä osoite. Lisäksi myyjille merkitään omistusosuudet asunnosta sekä ostajille osuudet, joilla he asunnon ostavat, jos myyjiä tai ostajia on useita.

Kaupan kohde

Kaupan kohde yksilöidään esim. näin: ”Esimerkki –nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot x-xxx, jotka oikeuttavat hallitsemaan pinta-alaltaan xx neliömetrin suuruista asuinhuoneistoa, joka sijaitsee osoitteessa huoneiston osoite, postinumero, toimipaikka.” 

Lisäksi mainitaan siitä, onko pinta-ala tarkistusmitattu vai ei.

Kauppahinta

Kauppahinta kirjataan kauppakirjaan sekä kauppahinnan maksamisen ehdot. Tässä kohdassa eritellään osakkeiden myyntihinta, osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiölainasta sekä velaton kauppahinta. Lisäksi mainitaan siitä, onko kauppahinta pinta-ala perusteinen vai ei. Vielä kauppakirjaan otetaan maininnat kauppahinnan maksamisesta sekä muista huoneistoon kohdistuvista maksuista (mihin asti myyjä vastaa ja mistä lähtien ostaja).

Omistus- ja hallintaoikeus

Kauppakirjassa on syytä sopia, siirtyykö omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen kaupan teon hetkellä vai myöhemmin.

Muut asiat

Edellisten jälkeen kauppakirjassa on syytä käsitellä se, että osakekirjat siirretään ostajille siirtomerkinnöin varustettuna sekä käydä läpi ne keskeiset tiedot, joita ostajalle on annettu ennen kaupan tekemistä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi myyntiesite, yhtiöjärjestys, yhtiön tilinpäätös ja isännöitsijän todistus. Myös on syytä käydä kauppakirjassa läpi se, mikä on huoneiston kunto, kun kauppaa tehdään.

Päiväykset ja allekirjoitukset

Kauppakirja päivätään, minkä jälkeen myyjä(t) ja ostaja(t) sen allekirjoittavat.

 

Edellä on esitetty kauppakirjan keskeinen sisältö, mutta jokainen kauppakirja pitää laatia kunkin kaupan omien ehtojen ja erityispiirteiden mukaisesti. Tässä artikkelissa on siis se vähimmäissisältö ja perusrunko, mikä kauppakirjassa on syytä olla, minkä jälkeen kauppakirjaa vielä täydennetään tapaukohtaisesti tarpeellisilla tiedoilla.

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.