Asunnon myynnin muistilista asunnon myyjälle: hanki tiedot asunnosta taloyhtiöstä, anna tiedot välittäjälle ja ostajalle, varmista kauppakirjan oikeellisuus.

Asunnon myynnin muistilista

Asunnon myynnissä on paljon käytännön asioita, kuten asunnon valokuvaaminen, myynti-ilmoituksen laatiminen ja asunnon arvon määritteleminen, huoneiston siivous ennen asuntonäyttöä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun käytät asunnon myynnissä ammattitaitoista välittäjää, hän osaa kertoa näistä myyntiä edistävistä toimenpiteistä kattavasti. Tässä artikkelissa keskitytään asunnon myynnin juridiseen puoleen, mikä on kokonaisuuden kannalta tärkeämpää kuin mikään muu.

Asunnon myyjälle on yksi sääntö ja muistettava asia, joka on ylitse muiden: Anna kaikki tiedot ostajalle! Tätä sääntöä täydentää toinen merkittävä sääntö: Kirjaa annetut tiedot kauppakirjaan!

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Myyjä tuntee myyntikohteen paremmin kuin ostaja. Ostaja tutustuu kohteeseen lyhyesti ennen kaupan tekemistä, mutta myyjä on hallinnut kohdetta yleensä pitkän aikaa. Vaikka ostajalla on selonottovelvollisuus kaupan kohteesta, on myyjän tiedonantovelvollisuus tätä laajempi. Myyjän on annettava ostajalle tiedot myös sellaisista asioista, ikävistäkin, jotka ei pelkällä asuntoon tutustumisella, asuntonäytöllä, tule selville.

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan suhteessa siihen, mitä kaupan teon hetkellä on sovittu. Jos jostakin asiasta ei nimenomaisesti sovita, arvioidaan asunnon virheellisyyttä suhteessa siihen, mitä ostajalla oli perustellusti oikeus olettaa asunnosta ja asunnon kunnosta.

Kun ostajalle annetaan kattavat tiedot sekä asunnosta että taloyhtiöstä ja kun ne kaikki kirjataan ylös asunnon kauppakirjaan, ei kaupan teon jälkeen jää juurikaan epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu. Silloin vältetään kaupan jälkeiset reklamaatiot ja hinnanalennus-, vahingonkorvaus- ja kaupan purun vaatimukset sekä niistä aiheutuvat riitaisuudet.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.