Onko asunnon myynnin peruminen mahdollista? Lähtökohtaisesti ei ole mahdollista ilman seurauksia enää sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty.

Asunnon myynnin peruminen

Asunnon myynnin säännökset on asuntokauppalaissa. Kaupan logiikka toimii siten, että ostaja tekee ostotarjouksen, jonka myyjä joko hylkää, hyväksyy tai tekee vastatarjouksen. Asunnon myynnin peruminen on mahdollista luonnollisesti niin kauan, kuin sitovia tarjouksia ei ole tehty eikä hyväksytty. Sen jälkeen, kun ostotarjous on hyväksytty, myynnin peruminen ei enää onnistu ilman kustannuksia.

Asunnon kaupassa käytetään yleisesti käsirahaa ostotarjouksen ”varmistamiseksi”. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen ja kauppa myöhemmin tehdään, maksettu käsiraha on kokonaisuudessaan laskettava osaksi kauppahintaa. Jos kauppa sittemmin jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää tämä käsiraha taikka saada sovittu vakiokorvaus.

Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on palautettava käsiraha. Käsirahan palauttamisen lisäksi myyjän on suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on suoritettava tarjouksen tekijälle sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä.

Kaupasta vetäytyvän vastapuolella ei ole oikeutta muuhun kuin edellä mainittuihin korvauksiin. Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijäkin on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko.

Nopeaa apua lakiasioihin.