Asunnon myynnin peruutus tehdään suhteessa kiinteistönvälittäjään tai suhteessa ostajaehdokkaaseen. Perutuuksella voi olla korvaus seuraamuksia.

Asunnon myynnin peruutus

Asuntojen myynnissä sovelletaan asuntokauppalakia, missä on säännöksiä myös kaupan syntymisen mekanismista sekä seuraamuksista silloin, kun myyjä vetäytyy kaupasta.

Asuntokauppa syntyy tehdyn tarjouksen ja tähän annetun hyväksytyn vastauksen perusteella. Ostaja siis tekee tarjouksen ja myyjä hyväksyy tarjouksen. Siihen saakka, kunnes myyjä on hyväksynyt tarjouksen, myyjä saa vapaasti vetäytyä kauppaneuvotteluista ostajan kanssa. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen myyjä ei voi vetäytyä yleensä ilman seurauksia.

Tarjouksen yhteydessä, ikään kuin tarjouksen vakuudeksi, ostaja maksaa usein käsirahan. Käsiraha on pieni osuus kauppahinnasta, joka myöhemmin luetaan osaksi kauppahintaa. Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai jos kauppa jää syntymättä muusta kuin tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjän on viipymättä palautettava saamansa käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä. Myyjä voi menettää kuitenkin enintään 4 % kauppahinnasta, vaikka käsirahana olisi maksettu tätä suurempikin summa.

Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on suoritettava tarjouksen tekijälle sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä. Vakiokorvauksen yläraja tavanomaisessa tapauksessa on 4 % kauppahinnasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.