Asunnon myynnin purku tarkoittaa myyjän suorittamaa kaupan purkua. Kaupan purkaminen on mahdollista ostajan olennaisen maksuviivästyksen vuoksi.

Asunnon myynnin purku

Asuntokauppalain mukaan myyjä saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Jos myyjä on asettanut ostajalle maksun suorittamista varten määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, myyjä saa niin ikään purkaa kaupan, jollei maksua suoriteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan kuluessa.

Myyjä ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu ostajalle. Kauppaa ei voi myöskään purkaa enää sen jälkeen, kun asunto on luovutettu ostajan hallintaan. Jos kaupassa on sovellettu omistuksenpidätysehtoa eli esim. sitä, että omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, on myyjällä kuitenkin oikeus purkaa kauppa vielä hallintaoikeuden siirtämisen jälkeen.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu korkoineen on suoritettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.