Asunnon myynnin verot ovat varainsiirtovero, luovutusvoittovero sekä mahdollisesti lahjavero silloin, kun asunto myydään alihintaisella kaupalla.

Asunnon myynnin verot

Varainsiirtovero

Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on luovutuksensaajan suoritettava veroa. Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat arvopapereita eli asunnon ostajan on maksettava varainsiirtovero. Varainsiirtoveron määrä on asuinhuoneistossa kaksi (2) prosenttia kauppahinnasta. Jos asuntoa ei osteta rahalla vaan vastikkeena käytetään toista asuntoa, eli tehdään asuntojen vaihto, molemmista asunnoista on saajan maksettava varainsiirtovero. Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksesta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa, jos luovutuksensaaja on alle 40 -vuotias ensiasunnon ostaja.

Myyntivoittovero

Myyntivoittovero eli luovutusvoittovero maksetaan siten, että asunnonmyyntihinnasta vähennetään sen hankinnan kustannukset, mistä erotuksesta lasketaan vero voimassaolevan veroasteikon mukaan. Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä.

Lahjavero

Lahjavero voi tulla maksettavaksi alihintaisissa kaupoissa.

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa.

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.