Asunnon myynnin verovapaus toteutuu silloin, kun myydään oma vakituinen asunto, joka on omistettu ja jossa on asuttu yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta.

Asunnon myynnin verovapaus

Oman vakituisen asunnon myynnistä saatavasta voitosta ei välttämättä aina tarvitse maksaa veroa. Muissa tapauksissa kuin oman vakituisen asunnon myynnissä asunnon myyntivoitto verotetaan pääomatulona.

Oman asunnon myynnistä saatu voitto on veroton seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.
  • Sinä tai joku perheestäsi on asunut asunnossa vähintään kahden vuoden ajan omistusaikana. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.
  • Omistus- ja asumisajan on oltava yhtäjaksoista, kahden vuoden ajassa ei saa olla katkoja.

Omistusaika alkaa yleensä asunnon ostopäivästä ja päättyy myyntipäivään. Ratkaisevaa on kauppakirjassa sovittu omistuksen siirto, ei esimerkiksi se, milloin kauppakirja on laadittu. Asumisaika alkaa siitä, kun asuntoon on muutettu. Muuttopäivä on yleensä muuttoilmoituksella väestötietojärjestelmään ilmoitettu päivä. Asunnon myynnin ei tarvitse tapahtua heti oman asumiskäytön jälkeen, vaan asunto voi olla esimerkiksi vuokrattuna oman käytön ja myynnin välisenä aikana. Oman vakituisen asunnon myyntitappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos saman asunnon myynnistä saatu voitto olisi ollut veroton. (lähde; vero.fi)

Jos siis jompikumpi edellytyksistä, eli kahden vuoden yhtäjaksoinen asumisaika tai kahden vuoden omistusaika, jää täyttymättä, verotetaan myyntivoitto pääomatulona. Myyntivoitto on myyntihinnan ja ostohinnan välinen erotus.

Nopeaa apua lakiasioihin.