Asunnon myynti alihintaan voi aiheuttaa ostajalle lahjaverovelvollisuuden. Alihintaisissa kaupoissa käyvän arvon ja myyntihinnan erotus on lahjaa.

Asunnon myynti alihintaan

Asunnon myyminen alihintaan olisi monesti haluttu vaihtoehto. Etenkin perhepiirissä voi olla useita tilanteita, joissa haluttaisiin myydä asunto joko lasten ja vanhempien taikka puolisoiden välillä. Tällöin kuitenkaan ei haluttaisi periä asunnosta niin sanottua täyttä hintaa.

Verotuksellinen seuraus

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa.

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.